CHCEME

Koordinátorka

Dáša Ondrušková

Popis

Informačná tabuľa s vyznačením hrobov osobností pomôže Trnavčanom vyhľadať hroby a uctiť si pamiatku uznávaných autorít mesta Trnava pochovaných na cintoríne na Ulici Terézie Vansovej. Viaceré ulice v Trnave nesú ich mená, no len málokto dnes vie, kde je pochovaný sochár Ján Koniarek, maliar Teodor Tekel, Eva Kostolányiová, tréner Anton Malatinský, múzejník Cyril Parrák, ale tiež hádzanár Marián Hirner, futbalista Peter Valentovič, režisér Ján Režucha, a mnohí ďalší. Informačná tabuľa takúto informáciu poskytne.

Cieľ zadania

Návštevníci cintorína na ulici T. Vansovej dostanú informáciu o umiestnení hrobov významných Trnavčanov.

Rozpočet

Na realizáciu zadania sa ráta s maximálnou čiastkou 50 tisíc eur. Presná výška rozpočtu bude známa až po vypracovaní projektovej dokumentácie úspešných zadaní.

MÁME

Realizácia tohto projektu závisí na výsledkoch hlasovania verejnosti a deliberácie koordinátorov.

Ďalšie zadania 2018

INVESTIČNÉ
ZADANIA