CHCEME

Koordinátor

Juraj Šarmír

Popis

V súčasnej dobe nevyužívaný a zanedbaný priestor dvora pri KD Modranka by sa po revitalizácii mohol využívať na stretnutia obyvateľov tejto miestnej časti i na rozličné spoločenské udalosti.

Cieľ zadania

Revitalizácia a sprístupnenie dvora pri Kultúrnom dome Modranka pre verejnosť.

Rozpočet

Na realizáciu zadania sa ráta s maximálnou čiastkou 50 tisíc eur. Presná výška rozpočtu bude známa až po vypracovaní projektovej dokumentácie úspešných zadaní.

MÁME

Realizácia tohto projektu závisí na výsledkoch hlasovania verejnosti a deliberácie koordinátorov.

Ďalšie zadania 2018

INVESTIČNÉ
ZADANIA