CHCEME

Koordinátor

Martin Peciar

Popis

V našej štvrti chýbajú verejné plochy, ktoré by slúžili na stretávanie sa ľudí v našej štvrti. Nevyužitý priestor by sme preto radi revitalizovali výsadbou trávnikov, kríkov a stromov, osadením lavičiek, odpadkových košov, nízkeho oplotenia a umiestnením chodníka. O údržbu by sa starali obyvatelia tejto lokality.

Cieľ zadania

Kultiváciou verejného priestoru a vybudovaním komunitnej zóny by sa vytvoril priestor slúžiaci na oddych a relax, či stretávanie sa susedov a detí.

Rozpočet

Výsadba trávnika … 2 000 €
Osadenie lavičiek,odpadkových košov,nízkeho oplotenia a chodníka … 2 990 €
SPOLU: 4 990 €

Rozpočet

Na realizáciu zadania sa ráta s maximálnou čiastkou 50 tisíc eur. Presná výška rozpočtu bude známa až po vypracovaní projektovej dokumentácie úspešných zadaní.

MÁME

Realizácia tohto projektu závisí na výsledkoch hlasovania verejnosti a deliberácie koordinátorov.

Ďalšie zadania 2018

INVESTIČNÉ
ZADANIA