CHCEME

Koordinátor

Darina Kukuľová – Kvetanová

Popis

Vedeli ste, že vo vežiach Hrubého kostola sú v kovových guliach ukryté posolstvá pre ďalšie generácie? Že trnavské divadlo je najstaršie na Slovensku? Tieto a iné zaujímavosti o Trnave, jej histórii aj súčasnosti by mala domácim i návštevníkom pomôcť odhaliť nová mobilná aplikácia, ktorá ich vďaka zaujímavým a vtipným textom prevedie pamiatkami Trnavy. V ponuke budú i audionahrávky v slovenčine a v ďalších ôsmych cudzích jazykoch.

Cieľ zadania

Vytvoriť nový produkt cestovného ruchu určený nielen Trnavčanom, ale i návštevníkom mesta.

Rozpočet

Mobilná aplikácia pre Android a iOS … 9 120 €
Preklady textov … 4 800 €
Audio nahrávky … 15 946 €
Ďalšie služby a produkty projektu … 6 600 €
SPOLU: 36 466 €

MÁME

Koordinátorka investičného zadania Darina Kukuľová Kvetanová vedie intenzívne rokovania s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Trnava Tourism a nastavuje sa technická špecifikácia s odborníkom. Texty k jednotlivým zastaveniam sú autorizované a pripravené k prekladu.

Špacírka Trnavou- City Walk má už aj svoju FUNpage TU

Ďalšie zadania 2018

INVESTIČNÉ
ZADANIA