CHCEME

Koordinátor

Klaudia Petrášová (SPDDD Úsmev ako dar o.z.)

Popis

Deti v súčasnej dobe využívajú svoj voľný čas pri elektronických médiách a na sociálnych sieťach. Často nemajú pozitívne podnety na vypĺňanie voľného času a následne vznikajú sociálno-patologické javy. Chceme deťom ukázať ako sa dá iným spôsobom tráviť voľný čas, ukázať im ručné práce, ktorými potešia nielen seba ale i svojich blízkych. Počas krúžkov sa naučíme šiť jednoduché veci, háčkovať, pliesť a iné kreatívne práce.

Krúžky sú určené hlavne deťom od 8 rokov, no môžu sa ho zúčastniť aj ich blízki dospelí príbuzní. Realizovať ich budeme hlavne v našich priestoroch na Coburgovej ulici každú stredu od januára do júna a od septembra do decembra.

Cieľ projektu

Týmto projektom chceme vytvoriť deťom priestor na rozvoj ich schopností a zručností, rozvíjať ich potenciál a dané dispozície. Radi deťom rozšírime obzory pre možnosti uplatnenia sa v zamestnaní a ich pracovnom živote.

Rozpočet

Šijacie stroje, krajčírsky a kreatívny materiál … 3 087,50 €
SPOLU: 3 087,50 €

MÁME

Cieľom projektu bolo, pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, vytvoriť priestor na rozvoj ich schopností, zručností a rozšíriť im obzory pre možnosti uplatnenia sa v zamestnaní a pracovnom živote. Krúžok šitia pre deti v lokalite  na Coburgovej ulici v Trnave môže podľa realizátora pomôcť v komplexnej práci s touto skupinou Trnavčanov.

Prostredníctvom zakúpených šijacích strojov a spotrebného materiálu, ktorý bol potrebný k realizácii aktivít, sa deti učili ušiť vrecká potrebné, napríklad na telesnú výchovu, prezuvky, ale učili sa šiť aj vankúše alebo momentálne potrebné rúška na prekrytie tváre.

Projekt bol zrealizovaný v zmysle schváleného projektu.

 

Ďalšie projekty 2019

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE