Mesto Trnava vám už po tretí rok prináša Participatívny rozpočet pre Trnavu a s ním možnosť spolurozhodovať o tom, ako bude použitá časť verejných financií. Prostredníctvom participatívneho rozpočtu máte možnosť ovplyvniť veci verejné, zrealizovať svoje projekty, prispieť k vytvoreniu nových služieb, podieľať sa na úprave verejných priestorov, tvoriť nové podujatia, a zlepšovať tým kvalitu života v komunite i celom meste.