Mesto Trnava vám už po tretí rok prináša Participatívny rozpočet pre Trnavu a s ním možnosť spolurozhodovať o tom, ako bude použitá časť verejných financií. Prostredníctvom participatívneho rozpočtu máte možnosť ovplyvniť veci verejné, zrealizovať svoje projekty, prispieť k vytvoreniu nových služieb, podieľať sa na úprave verejných priestorov, tvoriť nové podujatia, a zlepšovať tým kvalitu života v komunite i celom meste.

Pridajte sa k niektorej z aktuálnych participatívnych komunít, teda tematických skupín, v rámci ktorých šikovní a aktívni Trnavčania rozvíjajú svoje nápady. Tento rok máte možnosť vybrať si medzi komunitami SOCIÁLNE TÉMY, KULTÚRA A ŠPORT, VEREJNÝ PRIESTOR a RÔZNE.

Participatívny rozpočet pre Trnavu je tu pre vás, vašu kreativitu, iniciatívu a chuť zmeniť svoje predstavy na realitu. Zlepšime spoločne naše mesto!

Kalendár aktivít

Aktuálne termíny stretnutí participatívnych komunít

Čo sa vďaka PR v Trnave podarilo?

Zrealizované projekty uplynulých ročníkov