Mesto Trnava pripravilo v roku 2017 druhý ročník participatívneho rozpočtu. Aj tento raz sme našli množstvo aktívnych a kreatívnych ľudí, ktorým záleží na svojom okolí a majú záujem zlepšovať ho. Ich projekty prinášajú do nášho mesta a komunity nové veci, vytvárajú nové služby a skvalitňujú tie existujúce, zveľaďujú verejné priestory a presviedčajú ľudí o tom, že v Trnave sa oplatí žiť.