Mesto Trnava vám už po tretí rok prináša Participatívny rozpočet pre Trnavu a s ním možnosť spolurozhodovať o tom, ako bude použitá časť verejných financií.
Prostredníctvom participatívneho rozpočtu máte možnosť ovplyvniť veci verejné, zrealizovať svoje projekty, prispieť k vytvoreniu nových služieb, podieľať sa na úprave verejných priestorov, tvoriť nové podujatia, a zlepšovať tým kvalitu života v komunite i celom meste.

Od pondelka 24. do nedele 30. septembra 2018 máte možnosť dať svoj hlas tým projektom a zadaniam, ktoré vás najviac oslovili.
Tlačené hlasovacie hárky už máte vo svojich schránkach. Tí, ktorí chcú hlasovať elektronicky, nájdu v pondelok na tejto stránke online hlasovací formulár.

Pozrite si tohtoročné projekty

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE

Nevynechajte ani tohtoročné zadania

INVESTIČNÉ
ZADANIA