Trnavčania budú mať opäť možnosť zrealizovať prostredníctvom participatívneho rozpočtu svoje nápady na zlepšenie života v meste.

Mesto Trnava už po piatykrát poskytne Trnavčanom finančné prostriedky z participatívneho rozpočtu na zrealizovanie ich projektov. Nápady ako zlepšiť životné prostredie, skrášliť okolie bydliska, spestriť mozaiku kultúrnospoločenských podujatí, pomôcť deťom i dospelým, ktorí sú na pomoc iných odkázaní, riešiť problematiku psov a mačiek bez domova a mnohé iné zaujímavé podnety na zlepšenie života v meste môžu občania predstaviť na prvom tohtoročnom verejnom stretnutí, ktoré sa uskutoční v stredu 12. februára 2020 o 17.30 h na trnavskej radnici v zasadacej sále mestského zastupiteľstva.

„Pozývame všetkých, ktorí vedia, čo nám v meste chýba a chcú priložiť ruku k dielu. Vítaní sú nielen jednotlivci, ale aj občianske združenia a zástupcovia materských či základných škôl. Na prvom tohtoročnom stretnutí sa účastníci oboznámia s možnosťami a pravidlami participatívneho rozpočtu a predstavia aj svoje nápady, idey a projekty, ktorým sa neskôr budeme venovať a hľadať možnosti, ako ich zrealizovať,“ povedala koordinátorka Participatívneho rozpočtu pre Trnavu Ivana Vidová.

Na realizáciu jednotlivých občianskych projektov môžu ich autori žiadať maximálne päťtisíc eur.

Súbežne so spustením piateho ročníka Participatívneho rozpočtu pre Trnavu sa začne v tomto roku realizácia víťazných návrhov z minulého roku, keď verejnosť v hlasovaní najviac zaujali MESttSKÉ FČELY, Ekošatník a Automaty na dukát. Vďaka peniazom z participatívneho rozpočtu bude zriadená mestská včelnica s možnosťou edukácie pre deti zo základných škôl, rozšíri sa ekošatník aj o oblečenie pre dospelých a Trnavská arcidiecézna charita prispeje k riešeniu situácie žobrajúcich ľudí osadením výdajných automatov na dukát.

Peniaze z participatívneho rozpočtu pomôžu v tomto roku aj deťom s Downovým syndrómom nákupom športových potrieb na pravidelné korčuľovanie. Zelenú dostal aj projekt revitalizácie ihriska a pieskoviska v Trnavskom materskom centre. Na mestskej tržnici sa budú môcť návštevníci dozvedieť viac o ekologickejšej forme nakupovania, otvorí sa diskusia o vybudovaní nájomného bývania v našom meste. S využitím rôznych inovatívnych metód sa pripravujú zážitkové vzdelávacie workshopy pre deti a montessori herničky určené aj pre seniorov. Deti zo znevýhodnených rodín sa priučia ručným prácam a denné centrá pre seniorov budú vybavené počítačovou technikou. Vďaka projektu združenia umelcov BonArt v meste vznikne Trnavský umelecký klub a plánuje sa aj zriadenie komunitného centra na Prednádraží.

„Záber projektov z minulého roku bol skutočne pestrý. Tematicky sa dotýkali kultúry, sociálneho života i verejného priestoru. Veríme, že aj tento rok Trnavčania ponúknu originálne nápady, ktoré zaujmú verejnosť a budú pre mesto prínosom,“ dodala Ivana Vidová. O tom, ktoré sa v ďalšom roku zrealizujú, bude verejnosť hlasovať na jeseň.

Povedomie o participatívnom rozpočte na Slovensku pomaly rastie. Okrem Trnavy úspešne funguje aj v bratislavskom Novom Meste, Hlohovci či Liptovskom Mikuláši. Tento rok by medzi mestá, v ktorých budú mať aktívni občania šancu realizovať svoje nápady, mali pribudnúť aj Nové Zámky a Žilina.

 

Pár ukážok toho, čo sa nám spoločne s Trnavčanmi podarilo zrealizovať v minulom roku.

 

Škola života v komunitnom priestore

Celý svet ako na dlani

Zaži trnavské remeslá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár