V hlasovaní Participatívneho rozpočtu pre Trnavu 2019 bodovalo trinásť projektov občanov

Štvrtý ročník trnavského participatívneho rozpočtu priniesol zatiaľ najpestrejšiu paletu nápadov šikovných Trnavčaniek a Trnavčanov. O priazeň verejnosti sa uchádzalo dvadsaťdva projektov, za ktoré bolo možné od 6. do 22. septembra 2019 hlasovať prostredníctvom tlačených lístkov i online formuláru. Tento rok sa hlasovania zúčastnilo spolu 2 041 ľudí.

„Do sumy 50 000 eur vyhradenej v rozpočte Mesta Trnava na občianske projekty sa na základe výšky jednotlivých rozpočtov vošlo trinásť návrhov,“ informovala Ivana Vidová, koordinátorka Participatívneho rozpočtu pre Trnavu. „Medzi hlasujúcimi sme tento rok zaznamenali množstvo obyvateľov okolitých obcí a miest. Tieto hlasy, žiaľ, neboli platné, pretože hlasovanie je určené iba občanom Trnavy, ich záujem nás však teší a je signálom, že sa myšlienka participácie postupne šíri ďalej.“

Fyzických hlasov bolo tento rok spolu 1 115, z toho 1 084 platných. Cez online formulár nám prišlo 926 hlasov, z ktorých bolo platných 766. Okrem hlasovania verejnosti ovplyvnila výsledné poradie aj deliberácia, teda stretnutie autorov jednotlivých projektov, na ktorom svoje návrhy navzájom bodovali. Predchádzala tomu kolektívna tvorba jednotlivých kritérií.

„Deliberácia, či inak povedané verejné zvažovanie je jedným z pilierov participatívneho rozpočtu,“ hovorí I. Vidová. „Každý predkladateľ návrhu má v diskusii možnosť povedať, aké atribúty sú pre neho dôležité. Pre niekoho je to množstvo ľudí, ktorým je projekt určený, pre iného výška rozpočtu, ďalší chce zohľadniť mieru inklúzie zraniteľných skupín či ekologickosť projektu. Každý rok si koordinátori tvoria kritériá nanovo, preto sú v každom ročníku jedinečné. Podľa nich potom bodujú projekty ostatných na škále od 1 do 5 bodov.“

Piatimi kritériami tohtoročnej deliberácie boli v utorok 10. septembra 2019 veľkosť cieľovej skupiny, udržateľnosť a trvácnosť, vytváranie vzťahov a väzieb, prínos pre danú oblasť a prínos pre mesto. Výsledok deliberácie je treťou formou rozhodovania o finálnom poradí, pričom fyzické i online hlasovanie majú váhu po 40 percent a deliberácia 20 percent.

Finálne poradie je zverejnené na webe pr.trnava.sk a facebookovej stránke Participatívny rozpočet pre Trnavu. Projekty, ktoré sa vďaka podpore verejnosti dostali nad čiaru, budú zrealizované počas roka 2020.

Finálne poradie projektov Participatívneho rozpočtu pre Trnavu 2019:

 1. MESttSKÉ FČELY
 2. Ekošatník
 3. Automaty na dukát
 4. Ľad pre všetkých
 5. Oživme ihrisko v materskom centre
 6. Bez plastu na trh
 7. Potrebuje Trnava dostupné nájomné bývanie?
 8. Učíme sa zážitkom
 9. Seniori on-line
 10. Montessori herničky pre deti a seniorov
 11. Materské centrum Prengáčik
 12. Trnavský umelecký klub
 13. Učíme sa ručné práce
 14. Leto so Zlatou priadkou
 15. Dvor, ktorý učí
 16. Smart seniori
 17. Budúcnosť INAK
 18. ŠČUL
 19. Festival univerzít
 20. Sklo žije
 21. Festival SCENA
 22. U zdechnutej kočky

 

Pridaj komentár