CHCEME

Koordinátor

Miroslava Hlinčíková (Bronco n.o.)

Popis

Vedeli ste, že až 74% mladých ľudí vo veku 18 až 34 rokov žije na Slovensku so svojimi rodičmi (je to najvyšší podiel v Európskej únii). Projekt „Potrebuje Trnava dostupné nájomné bývanie?” má snahu otvoriť túto tému aj v našom meste prostredníctvom série verejných diskusií a vzdelávacích stretnutí.

Na Slovensku je vlastné bývanie pre mnohých finančne nedostupné. Komerčné nájomné bývanie tvorí iba 3% všetkých bytov a je pomerne drahé. Slovenské domácnosti minú 50 – 56% svojich príjmov práve na bývanie a ceny bývania stále stúpajú.

Napriek štatistikám a stále sa zvyšujúcej cene bývania, ktoré dokazujú, že s tým má problém veľké percento obyvateľstva, chýbajú mestské nájomné byty.

Radi by sme iniciovali prípadnú zmenu v tejto oblasti v Trnave. Okrem verejných diskusií o formách nájomného bývania, riešení krízy bývania, chceme organizovať i vzdelávacie semináre pre všetkých lokálnych zástupcov – či už z Mesta Trnavy, alebo neziskových organizácií, či poskytovateľov sociálnych služieb.

V projekte nadväzujeme na predchádzajúce skúsenosti – v roku 2018 sme organizovali workshop a verejnú diskusiu o ukončovaní bezdomovectva a na jar 2019 zase o spôsoboch naštartovania nájomného bývania v Trnave.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je rozšíriť znalosti obyvateľov Trnavy o možnostiach vybudovania dostupného nájomného bývania v meste a naštartovať diskusiu a záujem o túto tému medzi obyvateľmi a obyvateľkami.

Rozpočet

Lektorné  … 2500 €
Kancelárske potreby … 70 €

SPOLU: 2 570 €

MÁME

Záujemcov, ktorými téma nájomného bývania rezonuje pozývame na diskusiu dňa 17. septembra 2020 o 18.00 hod. v Malom Berlíne.  Diskutovať budú Martin Freund z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava, Alena Vachnová z Nadácie DEDO a Eva Nemčovská, viceprimátorka mesta Trnava.
Moderuje Miroslava Hlinčíková (Bronco n.o., Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV).
Súčasťou projektu je aj workshop venovaný téme podporných služieb pri nájomnom bývaní.

Viac informácií TU

Ďalšie projekty 2019

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE