CHCEME

Koordinátor

Linda Minarovýchová (SPDDD Úsmev ako dar)

Popis

Projekt má slúžiť na rozvíjanie schopností a kreativity detí navštevujúcich nízkoprahové centrum Mak v Trnave. Prostredníctvom výpočtovej techniky by tvorili plagáty, upravovali fotografie a následne by sa usporiadala výstava ich prác.

Cieľ projektu

Chceme vytvoriť deťom priestor na rozvoj ich schopností a zručností, rozvíjať ich potenciál a dané dispozície. Súčasne chceme pripraviť deti vo veku od 3 do 6 rokov na povinnú školskú dochádzku, vytvoriť im pozitívny vzťah k vzdelávaniu a k príprave na vyučovanie, ale aj vytvárať pozitívny vzťah školopovinným deťom formou prípravy do školy a doučovania. Deťom chceme ponúknuť nové podnety, možnosť rozvoja svojich schopností, tvorivosti a kreativity.

Rozpočet

SPOLU: 2 050 €

MÁME

V celkovom výsledku hlasovania projekt nezískal dostatočnú podporu a nerealizoval sa s finančnou podporou Participatívneho rozpočtu mesta Trnava.

Ďalšie projekty 2018

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE