Tohtoročná participatívna komunita SOCIÁLNE TÉMY priniesla nápady pre rôzne cieľové skupiny. Okrem detí a rodiny sa zameriava i na špecifické komunity žijúce v našom meste a sociálne a zdravotne znevýhodnených ľudí.

Projekty 2018

P7_ST

Detský ekošatník

Centrum pomoci pre rodinu chce vytvoriť celoročný detský ekošatník, kde budú mať možnosť občania mesta darovať oblečenie po deťoch a zároveň si môžu vziať oblečenie pre svoje deti. Ekošatník bude obohatený o sprievodné aktivity, tvorivé dielne a výstavy.

Rozpočet: 4 880 €

Stiahnuť projektovú dokumentáciu v PDF

P9_ST

Na ceste za lepšou budúcnosťou

Projekt má slúžiť na rozvíjanie schopností a kreativity detí navštevujúcich nízkoprahové centrum Mak v Trnave. Prostredníctvom výpočtovej techniky by tvorili plagáty, upravovali fotografie a následne by sa usporiadala výstava ich prác.

Rozpočet: 2 050 €

Stiahnuť projektovú dokumentáciu v PDF

P6_ST

Škola života v komunitnom priestore

V novo vytvorenom komunitnom priestore na Coburgovej ulici by dobrovoľníci chceli rozvíjať  schopnosti detí, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením. Zároveň by sa spolu s rodičmi týchto detí o daný priestor starali, čím by prispeli k stmeleniu miestnej komunity.

Rozpočet: 4 780 €

Stiahnuť projektovú dokumentáciu v PDF

P8_ST

Trnava bez predsudkov

Cieľom je pripraviť podujatie, na ktorom by sa verejnosť oboznámila so spôsobom života ľudí so zdravotným znevýhodnením napríklad vyskúšaním si jazdy na handbiku či vozíku. Zároveň by vďaka podujatiu zdravotne znevýhodnení dostali možnosť prezentovať svoje schopnosti a talent.

Rozpočet: 2 020 €

Stiahnuť projektovú dokumentáciu v PDF

Ďalšie participatívne komunity 2018

KULTÚRA A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE