Participatívna komunita VEREJNÝ PRIESTOR každoročne prináša nápady na zlepšenie či skrášlenia rôznych lokalít v meste, témy starostlivosti o zeleň a tiež návrhy aktivít, ktoré by sa na verejných priestranstvách mohli realizovať.
Tento rok nebol výnimkou. Mnohé z nápadov, s ktorými občania do tejto komunity prišli, sa z projektov, ktoré sú finančne obmedzené na maximálne 5 000 eur, zmenili na zadania s možnosťou podpory až do výšky 50 000 eur.

Projekty 2018

P10_VP

Celý svet ako na dlani

Aby sa žiaci MŠ a ZŠ Nám. slov. učeného tovarišstva dozvedeli viac o prírodných či geografických zaujímavostiach, na školský dvor by vďaka projektu pribudla rozsiahla mapa sveta s vyznačenými metropolami a inými zaujímavosťami, slnečné hodiny i otočný model Zeme.

Rozpočet: 4 572,14 €

Stiahnuť projektovú dokumentáciu v PDF

P11_VP

Rodová aleja

Vďaka tomuto projektu by sa obyvatelia mesta zapojili do skrášlenia verejného priestoru výsadbou stromčekov. Tie by patrili konkrétnym rodinám, ktoré by sa o stromčeky starali a tak ich odovzdali ďalším generáciám ako súčasť dedičstva.

Rozpočet: 4 829,72 €

Stiahnuť projektovú dokumentáciu v PDF

Ďalšie participatívne komunity

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

RÔZNE