CHCEME

Koordinátor

Milan Navrátil (ZŠ a MŠ Námestie Slovenského učeného tovarišstva)

Popis

Projekt pozostáva z obrovskej mapy sveta na školskom dvore v areáli ZŠ s MŠ Nám. Slov. učeného tovarišstva s farebne odlíšenými svetadielmi. Mapa bude orientovaná na sever a mala by obsahovať zvýraznenú polohu Slovenskej republiky a v nej mesto Trnava. Okrem toho sa na mape budú nachádzať rôzne svetové veľké mestá s popísanými zaujímavosťami a vzdialenosťami od mesta Trnava. Projekt dopĺňajú slnečné hodiny, obrovský otočný model Zeme a lavičky (geografické prvky sa budú nachádzať v oddychovej zóne areálu školy).

Cieľ projektu

Projekt má za úlohu zlepšiť nielen u žiakov, ale aj u ostatných obyvateľov z okolia priestorovú predstavivosť a orientáciu v priestore z globálneho hľadiska.

Rozpočet

Šablóna mapy sveta … 400 €
Drevený hranol – smrek 38 x 58 x 3 000 mm (na ohraničenie betónovanej plochy) 13 ks … 35,10 €
Betón – 10 m … 3 500 €
Vonkajšie farby na náter betónu (6 farieb na plochu 60 m2) … 90 €
Infotabule so zaujímavosťami o mestách sveta 10 ks (40 x 60 cm) … 175 €
Úchyty na informačné tabule – oceľová zliatina 10 ks … 69 €
Skrutky na úchyt infotabúľ 60 ks (DIN 968 skr. 2,9 x 6,5 Zn) … 1,80 €
Podložky pod skrutky vymedzovacie 60 ks … 2,40 €
Matice krídlové na utiahnutie skrutiek 60 ks … 22,20 €
Štetce na natieranie betónovej plochy 8 ks … 27,04 €
Maliarske valce 3 ks … 15,60 €
Model planéty Zem vyrobený na zákazku … 1 500 €
Slnečné hodiny a ich inštalácia … 400 €
Parkové lavičky 8 ks … 960 €
Doprava betónu na miesto určenia 10 km (4,40 €*km) … 44 €
Výkopové práce – minibager JCB 801 približne 4 h (25 €/h) … 100 €
Preprava bagra na miesto výkopu … 50 €
Odmena za maliarske činnosti pre 10 ľudí za 3 h (6 €/h/osoba) … 180 €
SPOLU: 4 572,14 €

MÁME

Vďaka  iniciatíve riaditeľky ZŠ a MŠ na námestí SUT p. Žofie Halásovej a jej spolupracovníkov v priestoroch školského dvora pribudla obrovská mapa sveta, otočný model Zeme, slnečné hodiny a lavičky.

Unikátnu učebňu geografie priamo na školskom dvore otvorila v utorok 1. októbra 2019 riaditeľka Žofia Halásová spolu s viceprimátorkou Trnavy Evou Nemčovskou a Marianou Gergelovou z odboru vzdelávania, športu a kultúry mestského úradu.

„Zámerom projektu je zlepšiť priestorovú predstavivosť detí a ich orientáciu v priestore z globálneho hľadiska. Odhadovať smer letiaceho lietadla, uvedomovať si vzdialenosti medzi krajinami a mestami, sledovať posun času na slnečných hodinách, to všetko môže vyučovací proces spestriť a zatraktívniť. Vďaka týmto pomôckam môžu školáci pozorovať a analyzovať rôzne prírodné javy a súvislosti, a formou zážitkového učenia získavať nové vedomosti,“ hovorí Ivana Vidová, koordinátorka Participatívneho rozpočtu pre Trnavu.

Článok o realizácii projektu TU

Reportáž Mestskej televízie Trnava o zrealizovaní projektu.

Fotografie zo slávnostného otvorenia učebne geografie.

Foto: Ivana Vidová

Ďalšie projekty 2018

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE