V participatívnej komunite RÔZNE našli svoje miesto nápady, ktoré sa nedali zadeliť pod niektorú zo zvyšných tém, ale aj tie návrhy, s ktorými prišli občania počas májového Trnavského rínka.
Participatívny rozpočet pre Trnavu tu mal svoj stánok, kde sme zbierali podnety, debatovali s návštevníkmi a z niektorých z nich možnosť zrealizovať svoj projekt nadchla natoľko, že prišli na ďalšie stretnutia a stali sa koordinátormi. Vznikla tak pestrá komunita so zaujímavou zmesou nápadov.

Projekty 2018

P13_R

Klienti Charity upratujú Trnavu

O poriadok a čistotu parkov a iných verejných priestranstiev by sa starali sociálne núdzni občania, ktorí by sa tak opätovne učili pracovným návykom, pravidelnosti a zodpovednosti. Motivovaní by boli symbolickou odmenou.

Rozpočet: 2 273,50 €

Stiahnuť projektovú dokumentáciu v PDF

P12_R

Mačka nie je vec

Projekt sa zameriava na pomoc pre týrané a opustené mačky, ktorých narastajúci počet je problémom aj v našom meste. Situáciu môžu vyriešiť kastračné akcie, na ktoré je nevyhnutné vytvorenie karanténneho priestoru.

Rozpočet: 4 999,60 €

Stiahnuť projektovú dokumentáciu v PDF

Ďalšie participatívne komunity

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

RÔZNE