CHCEME

Koordinátorka

Mária Vlkovičová (Trnavská arcidiecézna charita)

Anotácia

Jedným z cieľov Trnavskej arcidiecéznej Charity je podporovať dlhodobo nezamestnaných a ľudí bez domova na ich ceste späť do spoločnosti a rôznymi aktivitami ich viesť k svojpomoci. Zároveň vedieme klientov k tomu, aby prispievali k verejnému poriadku v svojom okolí a nie naopak. Preto chceme spojiť dobré s užitočným. Radi by sme s našimi klientmi prispeli k čistejším parkom a verejným priestranstvám v meste Trnava.
Náš projekt má pomáhať sociálne núdznym občanom, dlhodobo nezamestnaným klientom Charity pri znovu-začlenení sa do spoločnosti. Budú sa učiť pracovným návykom, pravidelnosti, zodpovednosti. Chceme dosiahnuť aby túto prácu brali ako skutočnú prácu, preto ich chceme motivovať menšou finančnou odmenou, s ktorou ich budú naši sociálni pracovníci učiť narábať.
Časť prostriedkov – polovica, im bude vyplácaná v hotovosti a ďalšia časť sa im bude odkladať na vopred dohodnutý účel (občiansky preukaz, okuliare, lieky, nájomné.)

Cieľ projektu

Reintegrácia klientov a čistejšie verejné priestranstvá.

Rozpočet

Metly 20 ks (10 €/ks) … 200 €
Lopaty 5 ks (7 €/ks) … 35 €
Hrable kovové 5 ks (8 €/ks) … 40 €
Násada na metlu 5 ks (3,50 €/ks) … 17,50 €
Klince 1 kg … 5 €
Sáčky do koša pevné 50 balení (2,50 €/bal. po 20 ks) … 125 €
Vedro kovové 10 ks (9 €/ks) … 90 €
Pracovné rukavice tenšie 30 ks (0,70 €/ks) … 21 €
Pracovné rukavice pevné 10ks (5 €/ks) … 50 €
Fúrik 1 ks … 120 €
Záhradné nožnice 2 ks (35 €/ks) … 70 €
SPOLU 2 273,50 €
Celkové náklady na realizáciu projektu (vrátane zdrojov mimo PR pre Trnavu) … 2 800 €

MÁME

So zapájaním ľudí do čistenia Trnavy začala Trnavská arcidiecézna charita približne pred dvoma rokmi. Vďaka Participatívnemu rozpočtu pre Trnavu 2018 môžu klientom charity poskytnúť menšiu finančnú hotovosť. „Niekoľkoeurová výplata pomáha tomu, aby klienti túto prácu vnímali ako skutočnú. Časť dostanú v hotovosti a časť im ukladáme na účet, z ktorého môžu čerpať v budúcnosti v prípade núdze napríklad na lieky, okuliare či iné potreby,“ vysvetlil Mlynský.

Ako to prebieha? Dvakrát do týždňa sa v priestoroch Trnavskej arcidiecéznej charity schádzajú klienti, ktorí sa spoločne vyberú na vopred dohodnuté miesto. Niekedy je záujem väčší, inokedy ich príde len pár. Podľa toho, čo je kde treba upratať, vezmú so sebou metly, pomôcky na čistenie skla, vedrá, kanistre s vodou i čistiace prostriedky.

„Ide o to, aby dobrovoľníci získali návyk pracovať, aby si mohli nájsť lepšie pracovné možnosti. Táto práca je taký odrazový mostík a nekladie na nich veľké nároky. Nezáleží na tom, či prídu presne, alebo ako dlho im bude trvať. Dôležité je dobre spravená práca, “ hovorí pracovník charity Peter Mlynský.

Hlavným cieľom projektu je reintegrácia klientov charity a čistejšie verejné priestranstvá. Upratovalo sa  hlavne v jarných a letných mesiacoch. Klienti charity vyčistili 20 zastávok, naplnili 18 vriec odpadu o objeme 120L a  2x upravovali zeleň v okolí charity. Z finančných prostriedkov bol nakúpený materiál potrebný na prácu a bola vyplatená mzda pre klientov. Klienti mali možnosť absolvovať simulovaný pracovný pohovor, boli zaškolení v BOZP, participovali pri výbere vhodnej lokality na čistenie a na záver sa vzájomne ohodnotili a zhodnotili celý projekt.

Foto: Lenka Vančová

Ďalšie projekty 2018

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE