CHCEME

Koordinátor

Jakub Mišek

Popis

Spoločne sa pustíme do toho, ako nielen skrášliť, ale aj oživiť priestor, v ktorom žijeme. Tiež po sebe zanecháme pre našich potomkov živý obraz našich činov. Rodová aleja predstavuje symbol spojenia ľudí, ktorým nie je ľahostajný priestor, v ktorom žijeme.
Jednotlivé stromčeky budú patriť konkrétnym rodinám, jednotlivcom, občianskym združeniam a budú sa dediť z pokolenia na pokolenie. Prejavíme tým úctu voči Matke Zemi i sebe samým.

Cieľ projektu

Vytvorenie si spoločného priestoru za pomoci ľudí a zníženie dopadu v rámci zmeny klímy na naše územie.

Rozpočet

Výroba a tlač osvedčení o vlastníctve stromu … 120 €
Materiálne zabezpečenie … 564,72 €
Prvotná zálievka … 70 €
Sadenice … 4 000€
Kompost … 75 €
SPOLU … 4 829,72 €

MÁME

Zámer Rodovej aleje, ktorú Trnavčania podporili v štvrtom ročníku Participatívneho rozpočtu pre Trnavu 2018, bude zosúladený s komplexným plánom znižovania dopadov zmeny klímy v meste. Na pôvodnom mieste by sa projekt dal realizovať iba v obmedzenom rozsahu. Mesto Trnava sa už v minulosti zaoberalo myšlienkou výsadby stromov pri rôznych významných príležitostiach a výročiach či pri rodinných udalostiach, ktoré sa stávajú pamätnými pre celé generácie a zaslúžia si primeranú symbolickú pripomienku, napríklad v podobe vlastného stromu – symbolu života, o ktorý sa budú spoločne starať. Proces tvorby stratégie bude komunikovaný s občanmi.

 

 

Ďalšie projekty 2018

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE