CHCEME

Koordinátor

Juraj Ďuriš (Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus)

Popis

Vytvorenie priestoru pre vzájomné spoznávanie sa a rúcanie vytvorených predsudkov o zdravotnom znevýhodnení. Vytvorenie spoločných aktivít pre širokú verejnosť a ľudí so zdravotným znevýhodnením (ďalej len „ZZ“) v mestskom prostredí.

Cieľ projektu

Zvyšovanie povedomia o živote so zdravotným znevýhodnením a prevencii, zvyšovanie záujmu o pomoc ľuďom so ZZ v rôznych situáciách mestského prostredia prostredníctvom osobných stretnutí v centre mesta, zbližovanie sveta ľudí so ZZ a ľudí bez neho.

Rozpočet

Tlač ČB letákov A6 o aktivitách projektu 300 ks x 0,05 € … 15 €
Tlač ČB letákov A6 o prevencii kyselinou listovou 500 ks x 0,05 € … 25 €
Tlač farebných plagátov A4 o projekte – 30 ks x 1,0 € … 30 €
Návrh a tlač farebných letákov A3 o živote so ZZ 50 ks x 2 € … 100 €
Návrh a tlač farebných letákov A4 o živote so ZZ 50 ks x 1 € … 50 €
Tričká 100 ks x 14 € … 1 400 €
Ozvučenie … 300 €
Prenájom stolov, lavíc, stánkov + montáž … 100 €
SPOLU 2 020 €

MÁME

Mesto pre všetkých bol názov akcie 19. júna 2019 v rámci Dní zdravia, kde hlavným organizátorom podujatia bol odbor sociálny MsÚ v spolupráci s OZ Slovenská spoločnosť pre Spina bifida a/alebo hydrocefalus, ktoré získalo z Participatívneho rozpočtu pre Trnavu finančné prostriedky na svoj projekt Trnava bez predsudkov. Obe iniciatívy mali rovnaký cieľ a tak sa ich podarilo prepojiť a dať spolupráci nový rozmer. Spoluorganizátorom bolo Nádvorie – centrum súčasnej kultúry, v ktorého priestoroch sa akcia uskutočnila.

„Týmto podujatím chceme vyjadriť, že ľudia so zdravotným znevýhodnením sú normálnou súčasťou nášho mesta. Nie sme tu my a oni, žijeme v ňom všetci spoločne. Ide o úplne prirodzenú a samozrejmú vec, no napriek tomu v našej spoločnosti ešte cítiť isté tabu či predsudky. Aj touto formou chceme ukázať, že sú úplne zbytočné,“ hovorí Silvia Krištofová z odboru sociálneho Mestského úradu v Trnave. „Kľúčom k zblíženiu, vzájomnej pomoci a rešpektu je zlepšovanie povedomia, otváranie nových tém a aj osobný kontakt, pretože tak najlepšie prekonáme obavy z neznámeho na oboch stranách.“

Do organizácie Mesta pre všetkých boli zapojení aj samotní ľudia so zdravotným postihnutím, ktorí pre návštevníkov nachystali zaujímavé aktivity. Vyskúšať si, aké je žiť s oslabeným zrakom či pohybovať sa na vozíku, práve to môže byť pre niekoho impulzom k väčšej empatii a rešpektu.

Bližšie informácie o podujatí TU

Reportáž Mestskej televízie Trnava

 

Ďalšie projekty 2018

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE