CHCEME

Koordinátorka

Ľubomíra Dušaničová (OZ Divadelníci Trnavy a okolia)

Popis

Festival nezávislých divadiel SCENA je projekt OZ Divadelníci Trnavy a okolia v spolupráci s Divadlom Jána Palárika a KC Malý Berlín. Náš zámer je priniesť do Trnavy najlepšie a najprogresívnejšie divadelné projekty nezávislého, alternatívneho či bábkového divadla zo Slovenska a Čiech podľa najrelevantnejších hodnotení odbornej divadelnej verejnosti. Prebiehať bude v termíne od 2.-4.10.2020 v priestoroch DJP a KC Malý Berlín. Taktiež chceme divadlo “vysunúť” von z kultúrnych stánkov, aby divadlo obsiahlo aj vonkajšie priestory centra Trnavy. Za hlavný prínos považujeme príchod najkvalitnejších nezávislých divadiel podľa odbornej divadelnej obce. Sústreďujeme sa, aby bol program nastavený tak, aby si každá veková kategória vybrala z nášho programu.

Cieľ projektu

Chceme priniesť divadlá, ktoré Trnavu ešte nenavštívili, prípadne nenavštevujú často a ponúknuť tak obyvateľom nielen Trnavy, ale aj celého kraja iné formy divadla, ktoré môže náš kultúrny život výrazne obohatiť.

Rozpočet

Propagácia … 400 €
Divadelná produkcia … 4 600 €
SPOLU: 5 000 €
 

MÁME

V prípade, že projekt uspeje vo verejnom hlasovaní v septembri 2019, bude sa realizovať v roku 2020.

Ďalšie projekty 2018

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE