CHCEME

 

Koordinátorka

Ema Tomčíková (O.Z. Univerzitná rada mesta Trnava)

Popis

Festival všetkých univerzít v Trnave, ktorý priblíži širokej verejnosti fungovanie a prínos univerzít a ich študentov.

Cieľ projektu

Informovať verejnosť o fungovaní univerzít, zlepšiť verejnú mienku na študentov v Trnave, prípadne nadviazať nové spolupráce.

Rozpočet

Materiálové vybavenie (prenájom stánkov, ozvučenie, tulivaky, pódium a iné. … 2 200 €
Lektorné … 750  €
SPOLU: 2 950 €
 

MÁME

V prípade, že projekt uspeje vo verejnom hlasovaní v septembri 2019, bude sa realizovať v roku 2020.

Ďalšie projekty 2019

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE