CHCEME

Koordinátorka

Mgr. Monika Štofejová (Zlatá priadka, n.o.)

Popis

Trnava je historické mesto, pretože ako prvá na Slovensku získala Výsady a práva mesta. V minulosti sa tu rozvíjali remeslá aj kultúra. V súčasnosti je v Trnave veľa detí, ktoré nepoznajú  tradície a kultúru svojho mesta. Zaujmajú sa o techniku a PC hry. Ponúkame im možnosť využiť volné chvíle letných prázdnin  zaujímavo  a tvorivo, spoznať históriu a zažiť niečo z techník tradičných  trnavských remesiel ako sú paličkovanie, tkanie na krosienkach, podmaľba na sklo, drôtovanie a iné techniky..

Projekt je určený deťom od predškolskeho veku (5 rokov), mladým ľudom a rodinám. Budeme sa stretávať v parku v Bernolákovom sade vedľa ihriska Gulivera za pekného počasia 1-krát v týždni od júna do augusta 2020 od 16-18.30 a pripravíme  24 remeselných tvorivých dielni  pre viac  ako 400 deti z Trnavy. Posledne dva augustové týždne sa uvidíme  každý deň na Nádvorí a prinesieme veľke tkáčske krosná a hrnčiarsky kruh. Tešíme sa na vás.

Cieľ projektu

Spoznávaním tradičných remesiel a kultúry našich predkov chceme rozvíjať povedomie identity deti, sebahodnoty a aj ich manuálne zručnosti.

Rozpočet

Materiál na workshop … 1 500 €
Umelecké hororáre … 2 000 €
Režijné náklady … 100 €
SPOLU: 3 600 €
 

MÁME

V prípade, že projekt uspeje vo verejnom hlasovaní v septembri 2019, bude sa realizovať v roku 2020.

Ďalšie projekty 2019

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE