CHCEME

Koordinátorka

Mária Vagalová (zaHRAnice, o. z.)

Popis

Jedinečná trnavská šifrovacia hra pre tímy v prostredí historickej Trnavy. Ščul ponúka možnosť aktívne sa zapojiť v tímoch. Stráviť deň spoznávaním Trnavy a pritom zapojiť svoje logické myslenie na lúštenie šifier.

Cieľ projektu

Ponúknuť alternatívne využitie voľného času zábavnou ale zároveň aj intelektuálne stimulujúcou aktivitou.

Rozpočet

Tlač materiálov potrebných k súťaži … 150 €
Označenie súťažiacich, odznaky… 120 €
Grafika … 100 €
Tašky a tričká pre súťažiacich a dobrovoľníkov …350 €
Megafón … 120 €
SPOLU: 840 €
 

MÁME

V prípade, že projekt uspeje vo verejnom hlasovaní v septembri 2019, bude sa realizovať v roku 2020.

Ďalšie projekty 2019

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE