CHCEME

Koordinátorka

Mgr. art. Marta Matejková Vjatráková (O.Z. somSklo)

Popis

Workshopy na recykláciu skla – výroba nových objektov, šperkov, úžitkových predmetov, dekorácií, dizajnov.

Cieľ projektu

Recyklácia, výroba nových vecí, nový pohľad na materiál sklo.

Rozpočet

Základné materiálne vybavenie (npr. pieskovačka, kompresor, stolná píla, stolná brúska a iné.) … 3 541 €
Umelecké honoráre … 100€
Propagácia … 300 €
SPOLU: 3 941 €
 

MÁME

V prípade, že projekt uspeje vo verejnom hlasovaní v septembri 2019, bude sa realizovať v roku 2020.

Ďalšie projekty 2019

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE