CHCEME

Koordinátor

Mykola Biloshytsky (O.Z. Združenie umelcov BonArt)

Popis

Projekt TUKu je zameraný na skvalitnenie voľnočasových aktivít pre širokú verejnosť: počnúc VŠ študentmi, dospelými rôznych kategórií a dôchodcov mesta Trnavy prostredníctvom programu zameraného na kultúrne podujatia (krúžky, prednášky, workshopy, verejné prezentácie a literárno-hudobné večery).

Cieľ projektu

Otvárame cestu dospelým a starším ľuďom k väčšej angažovanosti, sebarealizácii a sebareflexii prostredníctvom celoročných kreatívnych kurzov nového mestského klubu.

Rozpočet

Technické a materiálové vybavenie … 2 444 €
Umelecké honoráre … 1 000 €
Propagácia … 900 €
SPOLU: 4 344 €
 

MÁME

Projekt ponúkol rozšírenie a spestrenie voľnočasových aktivít v Trnave pre dospelých a seniorov. Účastníci kurzov výtvarných techník sa naučili základy akvarelu, grafiky a tvorby videa. Výsledkom projektovej činnosti bolo zrealizovanie výstavy v kaplnke Západného krídla radnice mesta Trnava v decembri 2020, pod názvom „Umenie pre radosť“, kde boli prezentované originálne výtvarné práce účastníkov kurzov a historické fotografie, video vybavenie z minulého storočia, staré fotografie a video záznamy z 8 mm filmov.

Celkovo sa v rámci projektu uskutočnilo 43 stretnutí. Počas najprísnejších epidemiologických opatrení sa umelecké kurzy realizovali v online priestore cez platformy Skype a Zoom.

Z poskytnutých finančných prostriedkov boli uhradené honoráre lektorom, bol zakúpený spotrebný materiál k realizácii aktivít, propagácia a reklama projektu. Projekt bol zrealizovaný v zmysle schválených podmienok.

Občania, ktorí majú záujem zúčastniť sa umeleckých kurzov môžu kontaktovať p. Biloshytskeho TU

Foto: Trnavský umelecký klub

Ďalšie projekty 2019

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE