CHCEME

Koordinátor

Michal Kabát (OZ Godot)

Popis

Výroba dokumentárneho filmu o histórii najstaršieho slovenského klubu.

Cieľ projektu

Spracovať materiál, ktorý sme zozbierali a vytvorili počas produkcie rovnomennej série rozhlasových relácií, do podoby celovečerného dokumentu.

Rozpočet

Honoráre … 2 300 €
Propagácia … 450 €
Webová databáza … 2 250 €
SPOLU: 5 000 €
 

MÁME

V prípade, že projekt uspeje vo verejnom hlasovaní v septembri 2019, bude sa realizovať v roku 2020.

Ďalšie projekty 2019

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE