CHCEME

Koordinátorka

Kristína Cmerová (O.Z. OdBočka)

Anotácia

V rámci projektu Zážitkové učenie by sme chceli deťom vo veku 7-12 rokov počas školského roka poskytnúť priestor na obohatenie ich vzdelávacieho procesu prostredníctvom zážitkových workshopov. Plánom je uskutočniť 10 trojhodinových workhopov v soboty na témy ako vesmír, programovanie, fyzikálne a chemické pokusy, ekológia, pohybové aktivity, príroda a matematika a iné. Workshopy budeme realizovať v spolupráci s Kalokagatiou -CVČ. Oslovíme univerzity v Trnave a tretí sektor s cieľom zabezpečiť kvalitných lektorov.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je obohatiť vzdelávací proces zážitkom.

Rozpočet

Lektorné … 2 400 €
Materiál na workshop … 200 €
Režijné … 100 €
SPOLU 2700 €

NEMÁME 🙁

Hlavným cieľom projektu bolo uskutočniť zážitkové vzdelávanie, workshopy pre deti od 7-12 rokov, zapojiť do realizácie projektu študentov vysokých škôl v Trnave a zapojiť aj záujmové združenia z celého Slovenska. Z dôvodu preventívnych epidemiologických opatrení, ktoré boli platné od marca 2020 na zamedzenie šírenia COVID-19, sa aktivity projektu nepodarilo zrealizovať.

 

Ďalšie projekty 2019

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE