CHCEME

Koordinátor

ZŠ s MŠ, A. Kubinu 34, 917 01  Trnava (Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava, rozpočtová organizácia)

Popis

V areáli ZŠ s MŠ, A. Kubinu 34, Trnava chceme vybudovať pre deti nové oplotenie, ktoré ohradí a zväčší  celkovú plochu oploteného dvora pre deti predškolského veku. Našim cieľom je, aby boli deti predškolského veku v bezpečí a mali dostatočný priestor na rozvíjanie svojich osobností po všetkých stránkach.

Cieľ projektu

Vytvoriť pre deti z MŠ bezpečný priestor pre poučenie a zábavu

Rozpočet

Oplotenie, výkopové a montážne práce …4 042,33  €
Záhony… 365 €
Lavičky 3ks…  435€
SPOLU:  4 842,33€

MÁME

V prípade, že projekt uspeje vo verejnom hlasovaní v septembri 2019, bude sa realizovať v roku 2020.

Ďalšie projekty 2019

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE