CHCEME

Koordinátor

Daniela Kellerová, Adriana Jančulová (Nadácia Pontis)

Popis

Nadácia Pontis sa už 22 rokov svojimi aktivitami snaží prispieť k zmene Slovenska na dobrú krajinu. Preto prináša mimoškolský vzdelávací program, ktorý zvyšuje šance na lepšiu budúcnosť mladých ľudí a zároveň pomáha regiónu. Vo vybudovanom regionálnom centre dostane až 75 mladých ľudí, vo veku 11-16 rokov, možnosť tráviť svoj voľný čas a zároveň rozvíjať svoju tvorivosť a podnikavosť za pomoci mentorov. Okrem rozvíjania digitálnych, podnikateľských a mäkkých zručností je podstatou 3-ročného programu vytvorenie a spoločná práca na nápade, ktorý rieši problém v komunite, meste či regióne. Program zmierňuje sociálne rozmery, tým, že sa sústredí najmä na deti zo škôl a komunít s vyšším podielom sociálne znevýhodnených žiakov a slabšími výsledkami v PISA.

Cieľ projektu

Naším cieľom je otvorenie pilotného centra programu v Trnave, poskytnúť príjemný coworkingový priestor aj deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, tak aby aj oni mali šancu rozvíjať schopnosti, zdokonaľovať zručnosti a zároveň pomáhať svojej komunite či regiónu.

Rozpočet

Koordinátor poobedňajšieho klubu … 700 €
Edukačné pomôcky a materiál … 1000 €

SPOLU: 1700 €

MÁME

V prípade, že projekt uspeje vo verejnom hlasovaní v septembri 2019, bude sa realizovať v roku 2020.

Ďalšie projekty 2019

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE