CHCEME

Koordinátor

Kristína Kőnigová (Centrum pomoci pre rodinu)

Popis

Centrum pomoci pre rodinu na základe pozitívnych skúseností s Ekošatníkom chce rozšíriť túto službu rodinám o celoročný ekošatník pre deti aj dospelých. Občania budú mať možnosť  darovať oblečenie po deťoch aj dospelých a zároveň si môžu vziať oblečenie pre svoje rodiny. Ekošatník bude obohatený o sprievodné aktivity, tvorivé dielne a Ekofest.

Cieľ projektu

Umožniť obyvateľom mesta darovať použité oblečenie , pomôcť iným rodinám znížiť náklady rodinného rozpočtu a zároveň šetriť životné prostredie.

Rozpočet

Prenájom priestoru 90 €/mesiac … 1 080 €
Propagačné materiály … 100 €
Pracovník ekošatníka  (20 hodín týždenne, 12 mesiacov) … 3 700 €
SPOLU: 4 880 €

MÁME

Projekt Ekošatník nadviazal na projekt participatívneho rozpočtu Detský ekošatník z roku 2018. Realizátor CPPR, na základe pozitívnych skúseností rozšírilo službu sprostredkovania recyklovaného oblečenia rodinám o celoročný ekošatník pre deti aj dospelých. Občania mesta v rámci tohto projektu môžu darovať prebytočné oblečenie iným ľuďom a zároveň si môžu vziať potrebné sezónne oblečenie pre svoje rodiny.  Ekošatník bol otvorený celoročne, s výnimkou času prvej vlny pandémie COVID-19 v marci 2020. Napriek obmedzeniam sa Ekošatník teší záujmu verejnosti a navštívilo ho v roku 2020 viac ako 300 ľudí. S triedením šatstva pomáhalo päť dobrovoľníčok. V septembri 2020 sa uskutočnil workshop s názvom „RECY veci z tričiek“, ktorého cieľom bolo poukázať na to, že nie všetko oblečenie patrí hneď do smetného koša, ale že sa dá ďalej spotrebovať a tým sa nevytvára nový odpad.

Z rozpočtu boli hradené výdavky na prenájom priestorov Ekošatníka a mzdové náklady na pracovníčku, ktorá počas 12-tich mesiacov spolu s dobrovoľníkmi zabezpečovala triedenie šatstva a bola k dispozícii občanom počas otváracích hodín.

Otváracie hodiny pre Ekošatník:

Utorok a štvrtok od 13:30 do 15:30 hod.

Piatok od 9:00 do 11:30 hod.

 

 

Foto: Centrum pomoci pre rodinu

Ďalšie projekty 2019

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE