CHCEME

Koordinátor

RNDr. Ivan Matušek (Misia v Športe o.z.)

Popis

Zámerom projektu je vytvoriť podmienky na pravidelné športovanie – korčuľovanie detí postihnuté s Downovým syndrómom a ich rodiny. Projekt má obrovský význam v oblasti sociálnej inklúzie a budovania povedomia, že aj deti so zdravotným postihnutím môžu žiť plnohodnotný život. Športom chceme navyše prispieť k upevneniu ich zdravia.

Cieľ projektu

Integrácia detí so zdravotným postihnutím do normálneho života pomocou športu.

Rozpočet

Nákup športových potrieb … 2500 €
Lektorné trénerom … 500 €
Propagácia… 200 €
SPOLU: 3200 €

MÁME

V spolupráci s Centrom včasnej intervencie a HK Gladiators Trnava sa podarilo zrealizovať 7 tréningov pre deti s downovým syndrómom a ľahkou formou autizmu. Celkovo sa tréningov korčuľovania na ľade zúčastnilo 94 účastníkov, ktorými boli deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodičia. Ľadová plocha mestského zimného štadióna bola poskytnutá pre aktivity projektu zdarma.

Z dôvodu zatvorenia Mestského zimného štadióna a platných epidemiologických opatrení, platných od marca 2020 voči predchádzaniu COVID-19, sa nepodarilo zrealizovať 3 tréningy.  Z poskytnutého príspevku boli zakúpené športové potreby potrebné na realizáciu aktivít.

Ďalšie projekty 2019

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE