CHCEME

Koordinátor

Mgr. Lucia Francescato (Prengáčik o.z.)

Popis

Poskytnutie finančných prostriedkov na zariadenie nového meterského a komunitného centra. Centrum bude organizovať sociálno- edukačné aktivity za účelom stretávania sa detí a rodičov, mládeže a seniorov v mieste svojho bydliska. Svojou činnosťou bude zabespečovať aktivity (krúžky, besedy, workshopy, prednášky) ktoré by podporovali zlepšenie sociálneho postavenia  rodiny a spolupatričnoti občanov v mestskej časti Prednádražie – Trnava. Rodičia, deti, mládež a seniori sa môžu navzájom spoznávať a tráviť aktívne voľný čas v prostredí ich miestnej komunity.

Cieľ projektu

Sociálno- edukačný rozvoj rodín v rámci komunity, zlepšenie občianskej spolupatričnosti

Rozpočet

Vybavenie centra… 4950 €
SPOLU: 4950 €

NEMÁME 🙁

Projekt sa nepodarilo zrealizovať z dôvodu chýbajúcich priestorov v lokalite Prednádražie.

Ďalšie projekty 2019

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE