CHCEME

Koordinátorka

Magdaléna Švecová (O.Z. Trnava Game Guild)

Popis

Projekt sa zameriava na cieľovú skupinu seniorov, ktorí majú problémy so začlenením sa do digitálnej spoločnosti, do čoho zaraďujeme aj ovládanie technológií, napríklad dotykových telefónov. V rámci nášho školenia chceme seniorov naučiť používať základné funkcie telefónu, ako aj užitočné aplikácie slúžiace na komunikáciu, orientáciu, vyhľadávanie informácií, dorozumievanie v cudzích jazykoch či zhotovovanie multimédií. Výučba prebieha kombinovanou formou: najprv seniorom učivo vysvetlíme a následne ho realizujú v praxi a reálnom prostredí zábavným spôsobom pomocou geolokačných hier, a to priamo v meste Trnava.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je naučiť seniorov ovládať smartfóny a preklenúť ich strach z digitálnych technológií.

Rozpočet

Učebné materiály … 200 €
Honoráre pre lektorov … 1 100 €
Propagácia … 100 €
SPOLU: 1 400 €
 

MÁME

V prípade, že projekt uspeje vo verejnom hlasovaní v septembri 2019, bude sa realizovať v roku 2020.

Ďalšie projekty 2019

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE