Aké nápady prinieslo tretie kolo stretnutí

Tretie kolo participatívnych komunít bolo poslednou možnosťou, kedy sa v priestoroch trnavskej radnice mohli zísť koordinátori občianskych projektov a zadaní, aby prezentovali svoje návrhy. Väčšina z nich priniesla vyplnené formuláre, ktorým sme sa podrobnejšie venovali. Stretnutí sa zúčastnili aj niektorí koordinátori, ktorých návrh sme zaevidovali počas Trnavského rínku a na poslednom stretnutí ho prišli prezentovať medzi ostatných participantov.
Pribudol aj nový návrh na zadanie v Komunite Verejný priestor a zeleň – ide o vybudovanie prírodnej záhrady na MŠ Kornela Mahra. Tento návrh však nespĺňal podmienku, že sa jeho koordinátor zúčastnil minimálne dvoch stretnutí komunity. Ostatní koordinátori sa však zhodli, že aj tento návrh môže byť zaradený medzi ostatné, o ktorých realizácii sa bude rozhodovať na jeseň hlasovaním.
Koordinátori všetkých projektov i zadaní dostali usmernenie ohľadom formulárov, ktoré následne priniesli osobne alebo zaslali na email participacia@trnava.sk. Kancelária pre participatívny rozpočet sa bude jednotlivým návrhom podrobne venovať  aj v spolupráci s Mestským úradom v Trnave, aby preverila možnosti ich realizácie. Celkovo sme zaevidovali približne 23 návrhov projektov a 7 návrhov zadaní. Hlasovanie o tom, ktoré z nich dostanú v roku 2019 zelenú, sa uskutoční na jeseň.

Aké ďalšie návrhy odzneli počas tretieho kola participatívnych komunít?  

Na ceste za lepšou budúcnosťou (Komunita Sociálne témy) – ide o pozmenený projekt nízkoprahového centra MAK z posledného stretnutia participatívnej komunity. Nový projekt sa zameriava na rozvoj motorických a kognitívnych zručností u mladších detí, u starších detí na rozvoj počítačových zručností. Náklady by mali pokryť vybavenie centra počítačovou technikou a dataprojektorom i materiálnym zabezpečenie.

Prírodná záhrada MŠ Kornela Mahra (Komunita Verejný priestor a zeleň) – autorom zadania je zástupkyňa pre MŠ Karin Hambálková. Cieľom je vytvorenie permakultúrnej prírodnej školskej záhrady s cieľom zabezpečiť vzdelávanie a výchovy detí v prírodnom prostredí. Náklady by mali pokryť terénne úpravy a vybudovanie jazierka či závlahového systému.

Hravý chodník v MŠ Ľudová 27 (Komunita Verejný priestor a zeleň) –návrh zadania zaznamenaný počas Trnavského rínku 12. mája, kde Kancelária pre participáciu mala svoje zastúpenie a zbierala ďalšie občianske podnety.  Zameriava sa na rekonštrukciu chodníkov a ich pretvorenie na dopravné ihrisko a hernou plochou určenou na ďalšie pohybové aktivity detí. Finančné prostriedky by sa mali využiť na odstránenie starých častí chodníkov, vybudovanie ihriska i nákup vybavenia ako napr. prenosných dopravných značiek, prílb, byciklíkov a i.

Celý svet ako na dlani (Komunita Verejný priestor a zeleň ) – projekt rovnako navrhnutý počas Trnavského rínku 12. mája. Jeho cieľom je vybudovanie mapy sveta na školskom dvore v areáli ZŠ a MŠ Nám. Slov. učeného tovarišstva. Projekt doĺňajú slnečné hodiny, otočný model Zeme a lavičky. Náklady by mali zabezpečiť materiálne vybavenie a realizáciu projektu.

Rekonštrukcia ihriska Tehelná 1-9 (Komunita Verejný priestor a zeleň) – projekt navrhnutý tiež počas Trnavského rínku 12. mája, ktorý sa zameriava na výmenu asfaltového povrchu za ihrisko z liatej gumy, pričom náklady by mali pokryť aj nové bránky, opravu basketbalových košov a dobudovanie hracích prvkov pre deti.

Špacírka Trnavou – City Walk  (Komunita Verejný priestor a zeleň)– návrh zadania z prvého kola stretnutia. Jeho koordinátorka sa zúčastniť nemohla pre zdravotné problémy. Na zadaní však pracuje. To sa venuje vybudovaniu moderného turistického sprievodcu v Trnave pomocou mobilnej aplikácie. Textové podklady pre sprievodcu by pripravila samotná koordinátorka. Náklady pokrývajú zabezpečenie mobilnej aplikácie, preklady i načítanie textov, vyhotovenie informačných zabúľ, cedúľ a smerovníkov a propagačné materiály.

Pridaj komentár