CHCEME

Koordinátorka

Ľubomíra Dušaničová (OZ Divadelníci Trnavy a okolia)

Popis

Počas dvoch dní ožije centrum Trnavy divadlom. Organizované aj verejné predstavenia ponúknu svojim divákom kvalitnú nekomerčnú divadelnú tvorbu pre rôzne vekové kategórie. Zámerom projektu je vytvorenie pravidelnej platformy na konfrontáciu a následnú interferenciu najprogresívnejších divadiel a autorov z Čiech a Slovenska.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je obohatiť kultúrne vyžitie obyvateľov Trnavy a okolitých obcí o netradičné (moderné, alternatívne, interaktívne) aj tradičné (bábkové) formy divadla. Pokračovanie nultého ročníka, ktorý by sa mal konať v októbri tohto roku. Špecifickými a vymedzujúcimi znakmi festivalu by mala byť progresivita a pestrosť divadelných foriem a site specific charakter hracích priestorov.

Rozpočet

Návrh plagátu, bulletin – umelecká zmluva … 100 €
Tlač plagátov A2 plnofarebný 200 ks (0,50 €/ks) … 100 €
Tlač bulletinov A5 plnofarebný 200 ks (0,50 €/ks) … 100 €
Nové divadlo 2x … 1 500 €
Med a prach 1x … 1 300 €
Teatro Tatro 2x … 1 900 €
SPOLU: 5 000 €
Celkové náklady na realizáciu projektu (vrátane zdrojov mimo PR pre Trnavu) … 8 000 €

MÁME

V dňoch 4.-6.10. 2019 ožilo mesto Trnava nezávislým divadlom. Druhý ročník festivalu SCENA priniesol aj vďaka mestu Trnava a jeho PR špičku nezávislých tvorcov zo Slovenska a Českej republiky. Celkovo to bolo 10 predstavení pre rôzne vekové kategórie, čo je jeden z hlavných zámerov festivalu.

“Tohto roku sa nám podarilo „vynisesť“ divadlo  aj do ulíc mesta, čím sme oslovili aj náhodných okoloidúcich a aj oni si mohli pozrieť zadarmo predstavenia nášho festivalu. Či už to bola bábková Hanička bez rúk, tanečné predstavenie HAS pred divadlom, ktoré festival otváralo, potulní bábkari La Família či žongľujúci Šaško Fjodor” hovorí koordinátorka projektu  Ľubomíra Dušaničová .

Festival spojil žiakov ZUŠ Trnavy a okolia, ktorí sa mohli po predstavení stretnúť  a diskutovať s tvorcami predstavenia Pinocchio. Okrem predstavení v KC Malý Berlín a DJP (Habibi, KAR, Já, ty a to, Solo lamentoso) priniesol festival aj koncert, dramatizované čítanie pre deti a batolárium pre najmenších. Navštívilo ho takmer cca 300 divákov, ak nerátame okoloidúcich, ktorých bolo tiež okolo 300.

“Sme radi, že sa nám festival podarilo aj vďaka ďalším podporovateľom dostať do povedomia ľudí. Sme vďační za skúsenosti, s ktorými už pripravujeme nasledujúci ročník 2020. Ten by mal byť zameraný na vzdelávanie nielen žiakov ZUŠ, ale aj ochotníckych divadelníkov trnavského kraja a má v záujme zväčšovať divácku základňu nezávislého divadla v Trnave, ktorá má podľa nás na to potenciál.  Sme vďační mestu Trnava za podporu a veríme, že pomohlo pokračovať v započatej tradícii festivalu, ktorý má veľký potenciál kultúru v našom meste obohatiť,” poďakovala Ľubomíra Dušaničová.

Viac o divadelnom festivale SCENA

Organizátor OZ Divadelníci Trnavy a okolia

Ďalšie projekty 2018

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE