CHCEME

Koordinátor

Peter Lančarič (Bronco n. o..)

Popis

Galéria Výklad sa zameriava na site-specific umenie alebo inštalácie in situ. Je to špecifický druh umeleckej inštalácie, pri ktorej je ako vizuálna, tak aj myšlienková povaha diela výrazne dotvorená špecifickou lokalizáciou priestoru a jeho architektonickým charakterom. V našom prípade ide o dve výkladné skrine situované na frekventovanej pešej zóne v Trnave. V minulom režime patrilo aranžovanie výkladov k vychyteným, dokonca až elitným disciplínam
propagačného výtvarníctva. Po revolúcii socialistickú uniformitu vystriedala uniformita kapitalistická. Takto stručne by sme mohli vystihnúť “umeleckú” históriu tohto priestoru. V auguste 2016 sme si ako dobrovoľníci priestor adoptovali, skultivovali a premenili ho na galériu vo verejnom priestore. Nadväzujeme tak na koncept “aranžovania”, pričom intervenciou autorov vzniká jedinečné dielo, či už v historickom, kultúrnom, sociálnom alebo
psychologickom kontexte.

Cieľ projektu

V roku 2019 pripraviť sériu 11-tich autorských výstav, čím poskytneme priestor
umelcom na tvorbu a na základe špecifickej povahy našej galérie dôjde k integrácii umenia do obyvateľmi frekventovanej zóny mesta.

Rozpočet

Elektrická energia 12 mesiacov (50 €/mesiac) … 600 €
Rôzne typy farieb a lepidiel … 100 €
Drobné náradie (orezávače, štetce, brúsny papier, pásky…) … 100 €
Čistiace prostriedky … 50 €
Hliníkový rebrík … 20 €
Iný spotrebný materiál … 50 €
Autorský honorár (náklady na realizáciu diel a honorár) … 1 760 €
Autorský honorár kurátorov za 11 odborných textov … 330 €
Občerstvenie na vernisážach … 220 €
Dokumentácia vernisáží a diel, spracovanie fotografií … 220 €
PR a reklama (tlačové správy a reklama na soc. sieťach) … 140 €
Správa web stránky (doména, hosting, administrácia) … 100 €
Tlač plagátov k výstavám, textov, brožúr … 100 €
Výroba a tlač katalógu výstav (dizajn, preklad textov, tlač) … 1 000 €
SPOLU: 4 790 €

MÁME

V celkovom výsledku hlasovania projekt nezískal dostatočnú podporu a nerealizoval sa s finančnou podporou Participatívneho rozpočtu mesta Trnava.

Ďalšie projekty 2018

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE