Stretnutia participatívnych komunít (PK) prebiehali od februára do apríla 2017

Každá pracovná skupina sa stretla štyrikrát – v prvých troch kolách vznikali nové nápady a vyvíjali sa, v tom štvrtom si koordinátori, teda navrhovatelia projektov, svoje zámery navzájom predstavili, dávali si spätnú väzbu a nadväzovali kontakty. Vďaka stretávaniu PK vznikli nové priateľstvá a spolupráce a veríme, že prekonajú rozmer participatívneho rozpočtu.

Pridaj komentár