Dominik Drdúl, koordinátor PR pre Trnavu 2017, získal ocenenie Študentská osobnosť Slovenska

Je nám potešením podeliť sa o skvelú správu týkajúcu sa jedného z našich tohtoročných koordinátorov participatívnych projektov Dominika Drdula. V stredu 13. decembra 2017 si prevzal ocenenie Študentská osobnosť Slovenska. Do národnej súťaže ho nominovala jeho Alma Mater, Právnická fakulta Trnavskej univerzity.

Dominik Drdul je mladý aktivista, ktorý sa zasadzuje za lepší život ľudí so zdravotným znevýhodnením. Narodil sa s rázštepom chrbtice, v dôsledku čoho od útleho detstva používa vozík. Vďaka odhodlanej mame Terézii Drdulovej  dostal potrebnú zdravotnú starostlivosť a vzdelanie, a tým aj šancu žiť normálne napriek svojmu hendikepu. Vo voľnom čase rád športuje, fotografuje a číta. Tiež pôsobí ako dobrovoľník v občianskom združení Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus.

Dominik je aktívnym občanom. Tento rok sa zapojil aj do Participatívneho rozpočtu pre Trnavu s projektom Aktívne strávený voľný čas. Cieľovou skupinou jeho projektu boli rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím, aktívni mladí ľudia bez postihnutia a aktívni mladí ľudia so zdravotným postihnutím. Získavanie zručností s plánovaním a organizáciou, odovzdávanie svojich skúseností a zručností medzi rodičmi a deťmi, ale i zmysluplne strávený čas boli jeho víziou, ktorú sa snažil pretaviť od júna až do decembra 2017 do každomesačných aktivít. Šport, rôzne pohybové aktivity, tvorivé dielne a výroba drobných adventných predmetov boli obsahom vzájomných stretnutí.

Štartovacia čiara v živote nebýva pre všetkých rovnaká a aj počas života nás môže všeličo postretnúť. Choroba, postihnutie, úraz. Ak sú však vytvorené vhodné podmienky, napr. vo forme inkluzívneho vzdelávania, a obklopujú nás ľudia, ktorí pomáhajú, sú solidárni a chápaví, môžeme dosiahnuť napriek nepriazni osudu svoje sny a motivovať ďalších, tak ako to zaiste robí Dominik.

Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž mladých talentovaných ľudí, študentov prvého a druhého stupňa VŠ štúdia alebo doktorandov. Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách na Slovensku, ich talent, cieľavedomosť, úspešnosť, a predstaviť ich širokej verejnosti a dať im zároveň možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí. Projekt sa uskutočňuje pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Jednotlivé nominácie posudzujú garanti podujatia, ktorými sú špičkoví odborníci, uznávaní doma i v zahraničí, vrátane odborníkov menovaných Slovenskou rektorskou konferenciou a Slovenskou akadémiou vied.

Dominik, srdečne blahoželáme!

Pridaj komentár