CHCEME

Koordinátorky

Veronika Rubintová a Jozefína Antonínová (OZ SOUL)

Popis

ZING znamená elán, energia, entuziazmus, svišťanie. A presne to chceme priniesť návštevníkom nášho festivalu. Festival ZING chce na jednom mieste zlúčiť všetky oblasti, vďaka harmónii ktorých človek spozná sám seba: mind, body & soul. Chceme to urobiť rozličnými spôsobmi (prednášky, workshopy, hry, koncerty, divadlo), za sprievodu zábavy a najmä chceme zostať pri informáciách, ktoré nedávajú priestor šarlatánom.

Cieľ projektu

Priniesť kvalitné informácie prostredníctvom rôznych spôsobov (prednášky, workshopy, hry, koncerty, divadlo), ktoré zlepšia život nášmu návštevníkovi a prostredie, v ktorom žije.

Rozpočet

Honoráre prednášajúcich a lektorov … 2 200 €
Ozvučenie a svetlá 2 veľké pódiá 6 x 8 m alebo 1 pódium na dva dni … 1 300 €
malé pódium na detské predstavenia … 200 €
2 koncerty slovenských kapiel … 1 000 €
Detské divadielka … 400 €
SPOLU: 5 000 €
Celkové náklady na realizáciu projektu (vrátane zdrojov mimo PR pre Trnavu) … 14 350 €

MÁME

Festival ZING mal v Trnave dňa 27. 4. 2019 premiéru. Vďaka tomuto festivalu sa návštevníci dozvedeli viac o sebe, výchove, medziľudských vzťahoch či vzťahoch k prírode. Prebiehal na radničnom nádvorí, Nádvorí a v Malom Berlíne.

Návštevníci festivalu si mohli zacvičiť Port de Bras alebo Ashtanga jogu. Deti zabavilo akrobatické vystúpenie pražského novocirkusu TeTy, boli pripravené divadielka, workschop Zeleninkové šialenstvo či celodenné Monterssori dielničky.

Dospelý divák si mohol vybrať z koncertov, divadiel alebo z prednášok a workshopov na tému Zero Waste alebo Permakultúry. Festival navštívilo celkovo 400 ľudí.

Pozvánka na podujatie Mesta Trnava

Viac podrobností o programe TU

Reportáž Mestskej televízie Trnava TU.

Ďalšie projekty 2018

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA
A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE