Tradičné remeslá vyplnia cez prázdniny deťom voľný čas

V Kamennom mlyne sa počas leta budú môcť deti vďaka Participatívnemu rozpočtu pre Trnavu priučiť paličkovaniu, maľbe na sklo či tkaniu na krosnách.

Zaži trnavské remeslá – to je hlavný motív projektu neziskovej organizácie Zlatá priadka, ktorá plánuje od júna do augusta tohto roku pripraviť deťom aktivity zamerané na spoznávanie tradičných trnavských remesiel. „Cez letné prázdniny ostáva mnoho detí doma a nejdú na dovolenku k moru alebo inam. Ponúkame im preto možnosť využiť tieto chvíle zaujímavo a tvorivo nielen pri televízore a počítačoch. Deti budú môcť spoznať históriu a osvojiť si niektorú z techník tradičných trnavských remesiel ako sú paličkovanie, tkanie na krosienkach, podmaľba na sklo, keramika a iné,“ hovorí autorka projektu Monika Štofejová. Tá sa dlhodobo venuje rôznym umeleckým a remeselným technikám, ktoré podľa nej strácajú v dnešnej dobe na atraktivite. „Tradíciám a zvykom nášho kraja sa venuje len malá pozornosť, mnohé deti nepoznajú hrnčiarsky kruh alebo krosná,“ vysvetľuje, prečo sa rozhodla organizovať letné tvorivé dielne.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Projekt je určený predovšetkým deťom od päť rokov, no vítaní sú aj ostatní. Tvorivé popoludnia budú zdarma a povedú ich skúsení lektori. Konať sa budú dvakrát týždenne: v utorky na ihrisku v Sade Antona Bernoláka (promenáda), vo štvrtky na ihrisku v Kamennom mlyne vždy od 17.00 do 19.30 hod. V prípade nepriaznivého počasia sa záujemcovia zídu v Dielničke u Zlatej priadky, ktorá sa nachádza v budove Univerzity sv. Cyrila a Metoda na Námestí Jána Herdu, na čo včas záujemcov upozornia – na svojej facebookovej stránke https://www.facebook.com/uzlatejpriadky/
„Veríme, že deti objavia radosť z tvorby, prežijú s nami veselé chvíle a vytvoria niečo, z čoho budú mať radosť nielen samy, ale potešia aj svojich blízkych,“ verí M. Štofejová.
Projekt Zaži trnavské remeslá je financovaný z prostriedkov Participatívneho rozpočtu pre Trnavu 2018. Vďaka podpore verejnosti získala nezisková organizácia Zlatá priadka financie na tvorivý materiál a honorár pre lektorov, celkovo išlo o sumu 3 800 eur.
Všetkých srdečne pozývame.

Pridaj komentár