Participatívne komunity

Nápady pre PR 2017 vznikali v štyroch pracovných skupinách: Verejný priestor, Doprava, Kultúra a Sociálne témy.

VEREJNÝ PRIESTOR 

DOPRAVA A ŠPORT

KULTÚRA

SOCIÁLNE TÉMY

Participatívne projekty 2017 - finálne poradie

PoradieProjektKoordinátor RozpočetStav
1.Chlieb pre ľudí bez domova
Katarína Pažítková924 €zrealizované
2.Aktívne strávený voľný časDominik Drdul2 300 €zrealizované
3.Detské ihrisko na KopánkeJana Martišovičová3 912,42 €nezrealizované
4.Jazyková kaviareňMartina Pavlíková, Lukáš Krajčovič1 749,45 €zrealizované
5.Obecný dvor v ModrankeJuraj Šarmír 5 000 €odložené
6.Multimediálny festival Lovely Experience 2017Matúš Izakovič5 000 €nezrealizované
7.Buďme spolu, buďme tímKristína Königová800zrealizované
8.Galéria VýkladMatúš Hlinčík4 200 €zrealizované
9.Škola správneho pohybuRadovan Erent5 000 €zrealizované
10.Komunitné športoviskoJakub Vríčan5 000 €nezrealizované
11.Cesta ku vzdelaniuZuzana Spiessová1 200 €zrealizované
12.Šach a jóga v tieni stromovViktória Zvalčáková, Mária Korcová3 486,30 €zrealizované
13.Modrý štvrtokAndrej Halada2 700 €zrealizované
14.Srdce na dlani - workshop pre náhradných rodičovJana Chalányová1 620 €zrealizované
15. Spájame sily - sídliskový festival na LinčianskejMirka Hlinčíková1 820,00 €zrealizované
16.Ilustrovaná knižka Deti píšu deťomPavol Vančo 4 992,50 €zrealizované
-Graffiti vo verejnom priestorePeter Svinčák1 691,30 €pod čiarou
-Festival Cyklocestovanie 2017Erik Štefanek1 700 €pod čiarou
-Trnavské karavanoviskoVladimír Karvačka5 000 €pod čiarou
SPOLU58 095,97 €

Proces výberu projektov 2017

Konečný výber víťazných projektov mal v roku 2016 tri formy – fyzickú, internetovú a deliberáciu (verejné zvažovanie). Prvých dvoch sa mohol zúčasniť každý, kto mal trvalý alebo prechodný pobyt v Trnave a vek nad 15 rokov. Ľudia si mohli vybrať, či budú hlasovať prostredníctvom tlačeného hlasovacieho lístka alebo online cez elektronický formulár.
Internetové hlasovanie bolo spustené od pondelka 15. mája do stredy 24. mája na našej stránke. Po vyplnení osobných údajov ste mohli zakliknúť hlasovať za minimálne štyri a meximálne šesť projektov, ktorým ste chceli dať svoj hlas. Táto forma hlasovania mala v celkovom procese výberu víťazných projektov váhu 10 percent, keďže vyplnenie online formulára je najmenej časovo náročné a dá sa uskutočniť v priebehu pár minút v pohodlí domova.

Fyzické hlasovanie prebiehalo súbežne s internetovým, teda v rovnakom májovom týždni. Do domácností boli distribuované hlasovacie lístky spolu s obálkami. Hlasovací lístok tvorili dve časti – informačná (informácie a pokyny o hlasovaní) a hlasovacia časť (možnosť vybrať spomedzi projektov minimálne štyri a maximálne šesť, ktoré by mali byť podporené z financií participatívneho rozpočtu). Vyplnený hlasovací lístok sa vkladal do priloženej obálky s logom Mesta Trnavy a Participatívneho rozpočtu a vhodil sa do hlasovacej urny na jednom z trinástich zberných miest v rámci mesta. Rovnako bola možnosť vyzdvihnúť si ďalšie hlasovacie lístky a obálky u informátora na radnici (Hlavná 1) alebo na Mestskom úrade (Trhová 3). Táto forma hlasovania mala v celkovom procese váhu 40 percent.

Verejné zvažovanie, tzv. deliberácia bola treťou formou výberu víťazných projektov. Tento proces bol vyhradený pre jednotlivých koordinátorov, ktorí 16. mája vzájomne hodnotili svoje projekty. Deliberácia mala najväčší podiel na celkovom výsledku – váhu 50 percent. Ide totiž o náročný niekoľkohodinový proces, ktorý si vyžaduje sústredenie, trpezlivosť, schopnosť načúvať druhým a robiť kompromisy. Na začiatku deliberácie si jej účastníci dohodli kritériá, na základe ktorých budú projekty hodnotiť (žiaden koordinátor však nehodnotí vlastný projekt). Následne o jednotlivých návrhoch diskutovali. Pod vedením facilitátora, ktorý debatu usmerňoval, tak dospeli k spoločnému posúdeniu potreby a kvality jednotlivých projektov. Deliberácia je vyvrcholením participatívnych procesov, keďže ide o spoločné rozhodovanie o spoločných peniazoch, alebo povedané inak „naše dane – naše rozhodnutia“.