Tento rok sme nápady obyvateľov Trnavy rozdelili do štyroch participatívnych komunít: Sociálne témy, Kultúra a šport, Verejný priestor a zeleň a Rôzne.

12. septembra 2018 sme na radnici zorganizovali verejnú prezentáciu, kde koordinátori svoje zámery predstavili verejnosti.

19. septembra 2018 sa všetci tohtoroční koordinátori stretli na deliberácii, kde navzájom bodovali svoje projekty podľa kritérii, ktoré si sami vopred dohodli.

Od 24. do 30. septembra 2018 nás čaká hlasovanie verejnosti, ktorého výsledok prispeje k celkovému poradiu projektov tohto ročníka.

Váhy tohtoročných foriem hlasovania sú:
40 % fyzické hlasovanie
40 % online hlasovanie
20 % deliberácia

Finálne poradie participatívnych projektov a zadaní.

Participatívne projekty 2018 - finálne poradie

PoradieProjektKoordinátor RozpočetStav
1.Klienti charity upratujú Trnavu Mária Kloknerová 2 273,50 €Zrealizované v roku 2019
2.Detský ekošatník
Mgr. Kristína Kőnigová4 880 €Zrealizované v roku 2019
3.Zaži trnavské remeslá Monika Štofejová3 800 €Zrealizované v roku 2019
4.Rodová aleja
Jakub Mišek4 829,72 €čaká sa na realizáciu
5.Škola života v komunitnom priestore
Paulína Radimáková4 780 €Zrealizované v roku 2019
6.Mačka nie je vec Simona Hlaváčová4 990,60 €Zrealizované v roku 2019
7.Komunitné centrum pre stredoškolákovEster Drdulová3 315 €Zrealizované v roku 2019
8.Trnava bez predsudkovJuraj Ďuriš2 020 €Zrealizované v roku 2019
9.Divadelný festival SCENAĽubomíra Dušaničová 5 000 €Zrealizované v roku 2019
10.Celý svet ako na dlaniMilan Navrátil4 572,14 €Zrealizované v roku 2019
11.Festival ZINGVeronika Rubintová a Jozefína Antonínová5 000 €Zrealizované v roku 2019
12.Galéria VýkladPeter Lančarič4 790 €pod čiarou
13.Na ceste za lepšou budúcnosťouLinda Minarovýchová 2 050€pod čiarou
SPOLU

Investičné zadania 2018 - finálne poradie

PoradieProjektKoordinátor RozpočetStav
1.Špacírka Trnavou City WalkDarina Kukuľová Kvetánová 36 466 €realizuje sa
2.Bezpečnosť detíViera Hlavatádo 50 tisíc eurnerealizuje sa pre iný zámer výstavby v areáli školy
3.Prírodná školská záhradaKarin Hambálková50 tisíc eurčaká sa na realizáciu
4.Hravý chodník v materskej školeŽofia Halásová50 tisíc eurpod čiarou
5.Komunitná zóna Pekné poleMartin Peciar4 990 €pod čiarou
6.Futbalové ihrisko pre rómsku komunitu na CoburgovejJozef Čavojskýdo 50 tisíc eurpod čiarou
7.Informačná tabuľa s vyznačením hrobov osobností Trnavy – cintorín na T. Vansovej Dáša Ondruškovádo 50 tisíc eurpod čiarou
8.Obecný dvor ModrankaJuraj Šarmírdo 50 tisíc eurpod čiarou
SPOLU

Projekty 2018 podľa participatívnych komunít

SOCIÁLNE TÉMY

KULTÚRA A ŠPORT

VEREJNÝ PRIESTOR
A ZELEŇ

RÔZNE

Zadania 2018

INVESTIČNÉ
ZADANIE